Project

 

Cieľom projektu “Ľudská rodina” je zachytiť život ľudí v krajinách, ktoré boli ešte donedávna vo vojnovom konflikte. Na rozdiel od dramatického mediálneho obrazu chce tento projekt predstaviť Izrael, ako miesto, kde sa stretávajú tri najväčšie monoteistické náboženstvá a ukázať ako sa spolu dá žiť. Projekt nie je zameraný na politickú situáciu ani nemá ambície riešiť politicko-ekonomické záujmy. Predstavuje krajinu, kde ľudia vedia spolunažívať a ukázať inú tvár krajiny, ako je mediálne prezentovaná. Predstavujeme obyčajných ľudí, so svojimi starosťami a radosťami.

Izrael je územím, kde už niekoľko desaťročí trvajúci národnostný a náboženský konflikt zaťažil celú krajinu i jej obyvateľov. Za celosvetovej podpory sa jej najvrchnejší predstavitelia snažia dospieť ku konsenzu a nastoleniu mieru. Zatiaľ čo na mierových rokovaniach sa riešia otázky hraníc, nezávislosti, samosprávy, ľudia-obyvatelia Izraela, ten mier žijú. A práve toto spolunažívanie a tento mier, je cieľ projektu „Human Family“. Nejde nám o riešenie konfliktu ani zamýšľanie sa nad vinou, príčinou a dôsledkami. Ide o oveľa viac. Ide o život. Každodenný prirodzený, taký aký ho žijeme. Sú v ňom ukryté veľké príbehy i všedné banality, ktoré nás všetkých spájajú. Farby, chute, vône a sny Izraela ako krajiny plnej kontrastov. Krása odlišností a vzájomné koexistovanie kultúr.

Za dramatickým obrazom, aký máme možnosť vidieť prostredníctvom médií, sa skrýva veľmi ústretová a pohostinná krajina. Pestrosť ľudí i náboženstiev nie je pre spoločné nažívanie prekážkou, ale naopak prínosom. A takýto obraz by sme radi poskytli a šírili prostredníctvom projektu Human Family. Tento projekt je súčasťou projektu troch krajín – Afganistan – Izrael – Južný Sudán (kde každá prezentuje odlišné svetové náboženstvo). Prezentujeme iný pohľad na krajinu, ktorý nie je zaťažený spoločenskými dogmami a predsudkami. Chceme ukázať ľuďom, že všetci sme súčasťou jednej veľkej „Ľudskej rodiny“. Radi predstavíme krajinu, ako miesto, kde ľudia žijú, jedia, spievajú, tancujú a majú radosť zo života.

Loading