Human Family – projekt

IDEA

Základnou ideou projektu “Ľudská rodina” je zachytiť život ľudí v krajinách, kde bola vojna ešte prednedávnom každodennou realitou.

ĽUDSKÁ RODINA

Z tejto myšlienky a definície vychádza projekt o rodinách v rôznych krajinách sveta, v krajinách postihnutých vojnovým konfliktom. Ľudia rôznych náboženstiev, rôznych kultúr, hlásiaci sa k princípom žitia podľa určitého poriadku. Zároveň však snaha poukázať na rovnosť, ľudskosť, toleranciu všetkých národov, rás a menšín na celej našej platéte. Ľudstvo ako jedna veľká rodina, ktorú spája rovnaký princíp žitia, tvorenia a napredovania. Tým je rodina, láska a mier.

MYŠLIENKA TOLERANCIE

Hlavnou myšlienkou aktivít je snaha ukázať skutočný obraz problémov dnešného sveta. Zároveň sasnažíme pozitívne vplývať na širokú verejnosť a to smerom ku tolerancii, súciteniu, rešpektovaniu ľudských práv a potrebe pomáhať ľuďom v ohrození. A preto sme vybrali rôzne krajiny, ktoré prezentujeme v rámci našich aktivít.