Human Family – Israel

Život v Izraeli ukrýva veľké príbehy i všedné banality, ktoré nás všetkých spájajú. Farby, chute, vône a sny krajiny plnej kontrastov. Krása odlišností a vzájomné koexistovanie kultúr. Za dramatickým obrazom, aký máme možnosť vidieť prostredníctvom médií, sa skrýva veľmi ústretová a pohostinná krajina. Vďaka rozmanitosti svojej populácie, má táto zem nesmierne bohatú kultúru. Práve v umení je najprítomnejšie vzájomné ovplyvňovanie, inšpirácia a súznenie.
Izrael je územím, kde už niekoľko desaťročí trvajúci národnostný a náboženský konflikt, zaťažil celú krajinu i jej obyvateľov. Zatiaľ, čo sa na mierových rokovaniach riešia otázky hraníc, nezávislosti, samosprávy, ľudia-obyvatelia Izraela, ten mier žijú. Nejde nám o riešenie konfliktu, ani zamýšľanie sa nad vinou, príčinou a dôsledkami. Ide o oveľa viac. Ide o život. Každodenný, prirodzený, taký aký ho žijeme.