Human Family – Afghanistan

Afganistan sa rozprestiera v srdci Ázie pod pohorím Hindukúš a je rodiskom mnohých kultúr a civilizácií. Najstarší názov Afganistanu pochádzajúci z rokov 1500 až 900 pred Kristom je Ariana“. Po získaní nezávislosti od Arabského impéria dostal v 7. storočí meno Churásan (Khurasan), pod ktorým bol známy až do roku 1747. V tomto roku nastúpil na trón kráľ Ahmad Shah Abdalí a krajina zmenila názov na Afganistan.
Vďaka miestnej bezhraničnej pohostinnosti sme mali možnosť stať sa členom veľkej “ľudskej rodiny”, ktorej posolstvo prinášame do Európy. Mali sme tiež možnosť fotografovať študentky a ženy najmä vďaka výraznej pomoci ministerstva školstva, čo za čias Talibanu bolo nepredstaviteľné a ešte stále je veľmi komplikované.