Budha centrum

Budha dospel k svojmu učeniu, svojej „dharme“, keď mal 35 rokov. Základ tvorilo učenie o znovuzrodení. Podľa neho, karma, vplyv minulých skutkov na budúci život, sa riadi výlučne prírodným zákonom, do ktorého nemôže zasahovať nijaký boh. Sme tým, čo sme vykonali, budeme tým, čo konáme. Telo najbližšieho života je prejavom minulých skutkov. Jeden pominuteľný život streda druhý pominuteľný život. Ide o bolestný a nezmyselný, nekonečný kolobeh narodenia a smrti, smrti a narodenia. Toto koleso života, koleso utrpenia, Sidhárta onej noci zastavil.

Stúpa je typickým prvkom budhistickej architektúry. Jedná sa o stavby se silnou energiou, která prináša požehnánie všetkkým a všetkému v jej okolí. Pôsobí na našu myseľ a obracia pozornosť k tomu, čo přináša rozvoj. Buddhisti v blízkosti stúpy meditujú a vykonávajú prax a priania pre dobro druhých.